ШНЕК

ШНЕК википедия — Вікіпедія — Wikipedia

ШНЕК — (от нем. Schnecke), название винтового конвейера.

ШНЕК вики — Вікі — Wiki