ФОЛСОМ

ФОЛСОМ википедия — Вікіпедія — Wikipedia

ФОЛСОМ — (Folsom), палеолитическая культура в Сев. Америке (9-8-е тыс. до н. э.). Стоянки охотников.

ФОЛСОМ вики — Вікі — Wiki