ВУЦ

ВУЦ википедия — Вікіпедія — Wikipedia

ВУЦ — м. индийская литая сталь.

ВУЦ вики — Вікі — Wiki