КОСЕКАНС вики

КОСЕКАНС

КОСЕКАНС википедия — Вікіпедія — Wikipedia

КОСЕКАНС — (новолат. cosecans, от complementi secans — секанс дополнения), одна из тригонометрических функций.

КОСЕКАНС вики — Вікі — Wiki
More…

КОСЕКАНС

КОСЕКАНС википедия — Вікіпедія — Wikipedia

КОСЕКАНС — м. мтм. секанс дополнения дуги и угла к 90°. Косинус м. синус дополнения угла к 90°.

КОСЕКАНС вики — Вікі — Wiki
More…