КОМПИЛЯТОР

КОМПИЛЯТОР википедия — Вікіпедія — Wikipedia

КОМПИЛЯТОР — (англ. compiler от compile — составлять, компилировать), в информатике — то же, что транслятор.

КОМПИЛЯТОР вики — Вікі — Wiki