ФЕЛЬМАН

ФЕЛЬМАН википедия — Вікіпедія — Wikipedia

ФЕЛЬМАН — (Faehlmann) Фридрих Роберт (1798-1850), эстонский писатель, фольклорист, просветитель-демократ. Собирал материал для создания сводного варианта эпоса «Калевипоэг».

ФЕЛЬМАН вики — Вікі — Wiki