АЛЬ

АЛЬ википедия — Вікіпедія — Wikipedia

АЛЬ — альбо см. али.

АЛЬ вики — Вікі — Wiki